Trạm chống nóng cho nhiều công nhân, hộp chưa nước đá hoặc túi gel lạnh 18L

0913 89 83 86